Soropositivo.org Hiv, aids, orale seks, immuunvenster, nieuw gediagnosticeerd?
?>
Standaardafbeelding
PrEP-fout

PrEP in Schotland Sommige drop-outs en sommige HIV-infecties (!!!!!)

Een jaar PrEP in Schotland: enkele uitvallers en enkele hiv-infecties!

Sommige hiv-infecties!

Noot van de redacteur / vertaler / en alles van Seropositivo.Org

Wat me leidde om deze tekst te vertalen was precies wat mijn aandacht trok in de titel in het Engels:

Eerste jaar PrEP in Schotland: meer gebruikers dan verwacht, weinig uitvallers, enkele hiv-infecties

"Enkele hiv-infecties"

Deze titel is naar mijn mening een schande !!!!

Impliciet voor mij is zoiets als dit:

Idioten, neem de geneesmiddelen voor de behandeling van HIV evenals HIV, om te zien of hebben HIV niet. En als je hiv-contract (iets missen hier) ... .. Nou, degenen onder u die, in de tussentijd, zijn reeds met antiretrovirale PrEP als goed, voor u, "verandert niets", omdat u reeds antiretrovirale ! Verander enkel de initialen, blijven leven abarrotadíssimos vullen van onze schatkist! Bij dit alles voor mij, ontbrak een "oops!"

De gezichten die verkopen!

Ik heb een artikel dat moet worden vertaald, het is oud en de tijd helpt niet, maar nu is het urgent geworden, omdat de titel in het Engels ongeveer zoiets is als:

PrEP als BRIDGE voor HAART !!!!!!!

Een brug naar de toekomst! Niet dat (...) de PMDB (Is dit niet de partij die bekend staat als de oude prostituee?) Vergeef me, sekswerkers zijn al met pensioen, ik wilde niet beledigen .... En ik weet het, je weet dat ik je meer respecteer dan zij

Als PrEP HIV-infectie wil voorkomen, wat voor soort studie is dit dan? Wat is het doel van dit alles?

Niet-HIV-positieve mensen op ART plaatsen met een ander logo onder het voorwendsel van HIV-infectie voorkomen en, indien betrapt, wel, Ben je klaar?zelfs gewend (met het hele idee op zichzelf) met de medicatie en dan verandert niets!

Ze bedekken me de 'tekst van de brug'. Ze bedekken me tot de dood!

Het recente verslag over het eerste jaar van de uitvoering van pre-exposure profylaxe (PrEP) door de National Health Service (NHS) in Schotland concludeert: "Het eerste jaar is een doorslaand succes in termen van de oprichting van een nieuwe nationale dienst geweest - de eerste dit type in het Verenigd Koninkrijk en een van de eerste wereldwijd. "

In totaal ontvingen 1872-mensen Prescription PrEP in Schotland tijdens het eerste jaar van het programma. Als hetzelfde aandeel van de bevolking van Engeland PrEP was voorgeschreven, zou dit meer zijn dan 19.000-mensen.

Tussen een en vier waren besmet met HIV na het voorschrijven van PrEP. De onzekerheid gaat over de exacte datum van HIV-infectie; Wat bekend is, is dat geen van de betrokken personen een pre-geneesmiddelniveau van bloed had in de tijd van infectie (sic).

De meesten gebruiken alleen PrEP tijdelijk - het is hetzelfde condoomprobleem

Het is niet de methode, het condoom, dat moet worden veranderd. Het is Bewustzijn. Ik miste er een, als een treurig voorbeeld

Omdat de meeste mensen PrEP slechts enkele maanden vóór juli van 2018 gebruikten, toen de laatste gegevens uit het rapport werden verzameld, een nauwkeurige vermindering van de incidentie van hiv is moeilijk te berekenen, maar de gegevens suggereren dat mensen die PrEP hadden voorgeschreven dat wel waren tot 75% minder kans om geïnfecteerd te raken met HIValsof een dergelijk aantal goed was !!!! - dan degenen die dat niet doen.

Het rapport Health Protection Scotland zegt dat dit is bereikt ondanks verschillende factoren die mogelijk als barrières hebben gehandeld:

  • slechts een verschil van vier maanden tussen de goedkeuring van de Schotse Raad Geneesmiddelen PrEP en de start van hun NHS-uitrol
  • de nieuwheid van PrEP en de opleiding van medewerkers van medewerkers hebben een hoger dan verwachte vraag nodig, waaronder een groot aantal mensen die nog nooit een kliniek voor seksuele gezondheid hebben bezocht;
  • hiervoor wordt geen extra overheidsgeld toegekend.

Zoals u hieronder kunt zien, zijn er logistieke / structurele kosten met IT-investeringen die niet laag zijn

De introductie van PrEP vereiste bestuurlijke en structurele veranderingen, zoals nieuwe IT- en coderingssystemen geïntroduceerd in het systeem voor surveillance van seksuele gezondheid en mechanismen voor kostenvergoeding voor patiënten die klinieken bezoeken buiten hun woongebied, waaronder Engeland. Er moesten ook nieuwe patiëntenvoorlichtingsmaterialen worden ontwikkeld.

Het succes van het programma. Health Protection Scotland zei: "overtrof de verwachtingen" en was deels te wijten aan het besluit om alle stakeholders in multidisciplinaire teams gedurende het hele proces te betrekken - met inbegrip van non-profit organisaties, activisten, service providers, politici, NHS bestuurders en externe deskundigen, waaronder artsen en advocaten die op het moment algemene gebruikers van PrEP steunden in Engeland.

PrEP-gebruikers, hoe werden ze gekozen voor deze studie?

O NHS Scotland heeft vier criteria voor risicogedrag gedefinieerd voor PrEP. Van de 1872-mensen die PrEP in het eerste jaar hadden voorgeschreven, werden de toelatingscriteria niet geregistreerd in 28% van de gevallen.

Van de rest was 78% homo en biseksueel die het afgelopen jaar onbeschermde anale seks had met twee of meer partners.

Ondertussen vielen andere 18% gebruikers op het criterium dat ze het afgelopen jaar een seksueel overdraagbare bacteriële infectie hadden gehad; 2% had een seropositieve partner met een niet-detecteerbare virale lading; en 1% werden door doktoren beoordeeld als "bij gelijkwaardig risico"!

Vang alle PrEP naar risico

De zogeheten "catch-all" -categorie, ontworpen om artsen in staat te stellen PrEP voor te schrijven aan mensen die niet in gevaar kunnen zijn (een voorbeeld is iemand in een misbruikrelatie die vermoedt dat zijn partner mogelijk HIV heeft).

Het kan geruststellend dat een relatief klein aantal mensen (274 of 11% met PrEP als bewijs reden dan ook) is gegaan naar een kliniek op zoek naar PrEP, maar werd niet in aanmerking genomen, waaruit blijkt dat de artsen waren niet voorschrijven".

Aan de andere kant, bijna elke persoon die voorgeschreven PrEP was samengesteld uit homo- of biseksuele mannen, met slechts 14 mensen zich identificeren als vrouwen en negen als heteroseksuele mannen - onder wie slechts 1,2% van de gebruikers van PrEP of minder dan de helft van het aandeel van niet-homoseksuele deelnemers. in de IMPACT-testversie in het Engels. In het Schotse rapport wordt erkend dat "er meer moet worden gedaan om het bewustzijn van PrEP bij vrouwen, transgender en heteroseksuele mannen te vergroten" en belooft onderzoek te doen naar de beste manier om aan hun behoeften te voldoen.

PrEP-gebruikers in Schotland zijn in dezelfde leeftijd leeftijd van bezoekers deze blog

De meeste mensen die voorgeschreven PrEP (56%) hadden tussen 20 en 35 jaar, maar een op de zeven had meer dan 50 jaar, en deze leeftijdsgroep was bijzonder goed vertegenwoordigd onder de early adopters. Zeventig (3,7%) de gebruikers van PrEP had minder dan 20 jaar.

Er was onmiddellijk interesse in PrEP zoals het werd aangeboden in juli van 2017, de piekmaand van nieuwe inkomsten in oktober, met 211 nieuwe gebruikers van PrEP.

PrEP-voorschriften bij stapsgewijze reductie

Daarna daalden nieuwe voorschriften tot ongeveer 125 per maand tot juni van 2018, hoewel de maand met het hoogste aantal voorschriften totaal heeft was in mei van 218, met 519. Schotland bood patiënten de mogelijkheid om dagelijks of op gebeurtenissen gebaseerd PrEP te gebruiken; 74% koos de dagelijkse PrEP en 17% van de PrEP op basis van gebeurtenissen, waarbij de andere 9% gedurende het jaar verschoof van de ene naar de andere (iets meer dagelijks voor gebeurtenisafhankelijk dan de andere).

Een belangrijke en onverwachte bevinding was dat een groot deel van PrEP zoekers waren mensen die het bijwonen van een seksuele gezondheid kliniek voor de eerste keer (19%) of niet ten minste twee jaar (11%) bij te wonen.

Veel van de oudere homoseksuelen bevonden zich in deze categorie.

Alleen 2% van de patiënten met PrEP die gedurende het jaar zijn voorgeschreven (45-patiënten) is gemeld als gestopt. Dit weerspiegelt uiteraard niet de werkelijke waarde, aangezien de meeste mensen die stopten gewoon niet zouden zijn teruggekeerd, in plaats van het vertellen aan hun kliniek.

Als elke gedurende het jaar voorgeschreven PrEP persoon PrEP dagelijkse had genomen en vullen hun recepten elke maand, zou het aantal herhaalrecepten zijn geweest ten minste het dubbele van de 4432 echt gezien, maar het lidmaatschap zou realistisch nog nooit zo hoog.

HIV-tests en resultaten

Zoals verwacht resulteerde de toestroom van mensen naar PrEP in een aanzienlijke toename van hiv- en soa-testen in klinieken voor seksuele gezondheid.

De HIV test was op een opwaartse trend - in homo- en biseksuele mannen aankomen op soa-poliklinieken, het aantal tests per kwartaal toegenomen van 1920 medio 2014 tot het moment dat PrEP begon in juli 3250 2017.

Verder verhoogd tot 4150-tests in juni van 2018.

Bij de patiënten die PrEP-recept kregen, was de toename veel meer uitgesproken. Terugkijkend, over 250 van deze 1872-mensen voerde een HIV-test uit in het tweede kwartaal van 2014; 750 voerde een test uit in het kwartaal gestart door PrEP (juli tot september van 2017); en 1450 - 35% van alle homoseksuele en biseksuele mannen die testen op SOA-klinieken - in het kwartaal dat juni van 2018 omvatte.

Het cumulatieve aantal HIV-testen bij PrEP-gebruikers was een van de extra lasten die klinieken moesten verduren.

Diagnose van HIV-infectieverhogingen bij alle populaties

Ondanks het toegenomen aantal testen daalden de hiv-diagnoses bij homo's in het eerste jaar was PrEP beschikbaar.

In het jaar voorafgaand aan PrEP voor 91 in het eerste jaar daalde de hiv-diagnose op alle locaties (niet alleen soa-klinieken) bij mannelijke en vrouwelijke biseksuelen van 76. Daarentegen steeg de HIV-diagnose in alle populaties in dezelfde periode van 189 naar 215.

Niet PrEP

De daling van de hiv-diagnoses bij homoseksuelen is vrijwel zeker niet te wijten aan PrEP, of nog niet. In het midden van 2016 waren de HIV-diagnoses in MSM in soa-klinieken ongeveer 80 per jaar. Tijdens het volgende jaar - daartoe voor de PrEP werd op grote schaal beschikbaar - ze vielen sterk naar 47 en waren 43 in het jaar na het begin van PrEP. De gevallen van recente HIV-infectie - verworven minder dan zes maanden vóór de proef - viel op dezelfde manier over 30 per jaar vóór juli 2016 om 17 in 2016-7 en 19 in 2017-8.

Deze afname lijkt overeen te stemmen met die waargenomen in Engeland op hetzelfde moment en werd op dezelfde manier toegeschreven aan toenames in HIV-tests en aan het percentage mensen dat antiretrovirale therapie onderdrukt door virussen.

IST-tests en resultaten

Het aantal IST-testen dat min of meer werd weerspiegeld in hiv-tests nam toe met het hoogste percentage bij mensen die PrEP gebruikten of die PrEP zouden blijven gebruiken.

En gonorroe diagnoses steeg van mid-2014 en mid-2018, omdat ze elders hebben, over 170 kwartaal in juni 2014 voor meer dan 300 een kamer aan het begin van PrEP in juli 2017 en ongeveer 400 in het laatste kwartaal van 2017.

De verhogingen waren veel hoger bij de mannen die PrEP namen!

Om de duidelijke reden! PrEP kan zelfs voorkomen dat bepaalde hiv-infecties, maar opent de weg, met de vergeving van Chiquinha Gonzaga op soa's, en een gonorroe-epidemie bijna ongeneeslijk verspreiden, is het zinvol na te gaan hoe een condoom niet te gebruiken te vinden!

Zelfs onder degenen die "rekening zijn gehouden met de mogelijkheid om PrEP te gebruiken

Of ze zouden het aannemen, met 85 per kwartaal aan het begin van PrEP beschikbaar voor 160 per kwartaal in het laatste kwartaal van 2017.

Dit komt overeen met het gebruik van de creditcard zonder salaris !!!

Meer tests zijn de oorzaak. Het is ... Ken je die Shadow of the Sieve?

Dit lijkt een grote toename van gonorroe bij PrEP mannen, maar het is bijna volledig te wijten aan meer tests. de proporção mannen die IST testen gediagnosticeerd met gonorroe hebben gemaakt was 8,05 2016% tijdens juli.-juni. 2017 bij mannen die nooit PrEP en 10,9% gebruikt bij mannen die begonnen te PrEP gebruiken in het volgende jaar. Het volgende jaar was het percentage 7,25% bij mannen die geen PrEP en 11,9% gebruikten bij mannen die PrEP gebruikten. Het verschil tussen PrEP-gebruikers en niet-gebruikers is statistisch significant, maar veranderingen van jaar tot jaar zijn dat niet.

Zoals het rapport stelt: "[Er was] meer 318 diagnoses [gonorroe] bij mannen met voorgeschreven PrEP in vergelijking met nog eens acht in nonprescription mannen PrEP ... deze waarnemingen weerspiegelen meerdere bezoeken aan de seksuele gezondheid klinieken (inclusief STI testing)" .

Implementatiekwesties en mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid

Het eerste jaar van PrEP werd niet bereikt zonder problemen, verwacht en onverwacht. Begin juli viel 2017 samen met de mens papillomavirus (HPV) -vaccin dat met minder dan 45-jaren aan homo's werd voorgesteld, zodat de klinieken een dubbele last van nieuwe voorschriften hadden.

Dit heeft ertoe geleid dat veel patiënten veel langere raadplegingen nodig hebben dan gewoonlijk. Sommige klinieken hebben dit probleem opgelost door het introduceren van interviews voorafgaand aan het interview door verpleegkundigen die gedragsgegevens verzamelden, waarbij artsen alleen werden gebeld om testresultaten te geven, indien nodig PrEP voorschrijven en de dosering en therapietrouw uitlegden.

Eerder onevenredig bezorgdheid onder sommige ambtenaren over de bijwerkingen van PrEP en interacties tussen geneesmiddelen blijven bestaan ​​in weerwil training, maar deze af naarmate het team meer ervaring met de gebruikers van PrEP en de resultaten van de interpretatie laboratoria verworven.

Sommige artsen worstelden met patiënten met complexe geschiktheidsproblemen, maar deze werden opgelost door artsen die 'professionele ondersteuningssystemen voor paren' creëerden, zoals zogenaamde virtuele klinieken.

Aan de andere kant reisden minder mensen dan verwacht vanuit Engeland of elders om de Scottish PrEP te halen. *

Toen PrEP begon, alleen het merk Truvada was beschikbaar voor 355-dagen voor £ 30, maar commissarissen besloten generieke geneesmiddelen te kopen tegen een tiende van de prijs.

Deze kwamen in oktober beschikbaar, hoewel 'dit juridisch werd aangevochten'. Een andere maatregel om de kosteneffectiviteit te meten, was de vrijgave van PrEP aan patiënten op de dag van hun eerste evaluatie, zoals in Engeland.

Het rapport zegt dat "incidentele" patiënten eindigde met acuut hiv die dag en moest worden teruggetrokken, maar ze zeggen niet hoeveel.

Moeilijk te definiëren als het resultaat te wijten is aan PrEP

Het is stil moeilijk te zeggen of PrEP nog meer vermindering van hiv-infecties op populatieniveau opleverde. Er werd een afname van het aandeel van HIV testers testen positief in juli 2017 - Juni 2018 in vergelijking met voorgaande maanden 12 van 0,4% van alle testers tot 0,3%, maar geen daling van de mensen die HIV onlangs had verworven. De "1-4" personen die HIV nam ondanks het feit dat voorgeschreven met PrEP duiden op een algemene jaarlijkse incidentie van HIV onder alle PrEP makers 0,1% tot 0,4%, wat wijst op een rendement tot 75% groepsniveau, maar PrEP is nog te nieuw voor elke bevolkingsgroep om waarneembaar te zijn.

* Geschiktheid - Wat is het probleem met de geschiktheid van de condoomlevering?

Leeftijd en grootte. Zodra deze "variabelen" zijn ingesteld ...

* Schotse PrEP .... Ik zie geen gelijkwaardige problemen in het geval van condooms ....

£ 355 .... Zou het condoom £ 1.00 kosten (bijna $ 5.00)?

Populatieniveau! Het condoom, waar ik zoveel vragen over heb, heeft de impact na de bevolkingsimpact tot een minimum beperkt. Wat heeft het voor zin om PrEP te implementeren, wanneer het instellen van condoomgebruik veel goedkoper is en is fudamentado precies wat ik niet had?

Onderwijs met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid.

Ik was zo'n idioot dat ik DST een soort oorlogstrofee vond (...)!

Vertaald door Cláudio souza do Original in Eerste jaar PrEP in Schotland: meer gebruikers dan verwacht, weinig uitvallers, weinig hiv-infecties door Gus Cairns Oorspronkelijk gepost in 02 april 2019

Verwijzing

Gezondheidsbescherming Schotland. Implementatie van HIV PrEP in Schotland: eerste rapport van het jaar. Vejo www.hps.scot.nhs.uk/web-resources-container/implementation-of-hiv-prep-in-scotland-first-year-report/ voor volledig rapport, samenvattingen en infographic.

Advertenties

Verwante publicaties

Reageer en socialiseer. Het leven is beter met vrienden!

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw feedbackgegevens worden verwerkt.

Soropositivo.Org, Wordpress.com en Automattic doen alles wat binnen ons bereik ligt met betrekking tot uw privacy. U kunt meer informatie over dit beleid vinden in deze link Ik accepteer het Privacybeleid van Soropositivo.Org Lees alles in Privacybeleid

Cookie- en privacybeleid
 Whatsapp WhatsApp ons
Moet je chatten? Beto Volpe (zoek deze naam op Google) heeft veel te bieden. Ik, Claudio, ik kan je niet langer ontmoeten, nou, ik kan niet alleen met de indicatoren typen en vaak volgt het gesprek om de beurt dat mensen die vaak "gewoon doorlopen" zich hier kunnen afvragen wat voor soort gek ben ik!