PrEP-fout De farmaceutische industrie 에이즈 Immuun venster PREP veilige seks Vertaald vanuit AIDSMAP

PrEP in Schotland Sommige drop-outs en sommige HIV-infecties (!!!!!)

een paar hiv-infecties
Dit is een condoom! Hoeveel van deze worden gekocht met 100 Pond

Een jaar PrEP in Schotland: enkele uitvallers en enkele hiv-infecties!

Sommige hiv-infecties!

Noot van de redactie / vertaler / en alles / tor van Soropositivo.Org Wat me ertoe bracht deze tekst te vertalen was precies wat mijn aandacht trok in de Engelse titel: Eerste jaar van PrEP in Schotland: meer gebruikers dan verwacht, weinig dropouts , enkele hiv-infecties "Enkele hiv-infecties" Deze titel is naar mijn mening een schande !!!! Impliciet voor mij is zoiets als dit:
Idioten, neem de geneesmiddelen voor de behandeling van HIV evenals HIV, om te zien of hebben HIV niet. En als je hiv-contract (iets missen hier) ... .. Nou, degenen onder u die, in de tussentijd, zijn reeds met antiretrovirale PrEP als goed, voor u, "verandert niets", omdat u reeds antiretrovirale ! Verander enkel de initialen, blijven leven abarrotadíssimos vullen van onze schatkist! Bij dit alles voor mij, ontbrak een "oops!"
De gezichten die verkopen!
Ik heb een artikel dat moet worden vertaald, het is oud en de tijd helpt niet, maar nu is het urgent geworden, omdat de titel in het Engels ongeveer zoiets is als:

PrEP als BRIDGE voor HAART !!!!!!!

Een brug naar de toekomst! Niet dat (...) de PMDB (Is dit niet de partij die bekend staat als de oude prostituee?) Vergeef me, sekswerkers zijn al met pensioen, ik wilde niet beledigen .... En ik weet het, je weet dat ik je meer respecteer dan zij
Als PrEP is om HIV-infectie te voorkomen, wat voor onderzoek is dit dan? Wat is het doel hiervan? Zet mensen zonder HIV op ART met een ander logo onder het voorwendsel van HIV-infectie voorkomen en, indien betrapt, wel, Ben je klaar?zelfs gewend (met het hele idee op zichzelf) met de medicatie en dan verandert niets!

Ze bedekken me de 'tekst van de brug'. Ze bedekken me tot de dood!

Het recente rapport over het eerste jaar van implementatie van pre-exposure profylaxe (PrEP) via de National Health Service (NHS) in Schotland concludeert: “Het eerste jaar was een doorslaand succes met betrekking tot de oprichting van een nieuwe nationale dienst - de eerste van dit type in het Verenigd Koninkrijk en een van de eerste wereldwijd. In totaal ontvingen 1872 mensen een recept voor PrEP in Schotland tijdens het eerste jaar van het programma. Als hetzelfde deel van de Engelse bevolking PrEP was voorgeschreven, zou dit meer dan 19.000 mensen hebben vertegenwoordigd. Tussen één en vier werden besmet met HIV nadat PrEP was voorgeschreven. De onzekerheid gaat over de exacte datum van HIV-infectie; wat bekend is, was dat geen van de betrokken personen op het moment van infectie (sic) een preventief medicijnniveau in hun bloed had.

De meesten gebruiken alleen PrEP tijdelijk - het is hetzelfde condoomprobleem

Het is niet de methode, het condoom, dat moet worden veranderd. Het is Bewustzijn. Ik miste er een, als een treurig voorbeeld Omdat de meeste mensen PrEP slechts enkele maanden vóór juli van 2018 gebruikten, toen de laatste gegevens uit het rapport werden verzameld, een nauwkeurige vermindering van de incidentie van hiv is moeilijk te berekenen, maar de gegevens suggereren dat mensen die PrEP hadden voorgeschreven dat wel waren tot 75% minder kans om geïnfecteerd te raken met HIValsof een dergelijk aantal goed was !!!! - dan degenen die dat niet doen. Het rapport Health Protection Scotland zegt dat dit is bereikt ondanks verschillende factoren die mogelijk als barrières hebben gehandeld:
  • slechts een verschil van vier maanden tussen de goedkeuring van de Schotse Raad Geneesmiddelen PrEP en de start van hun NHS-uitrol
  • de nieuwheid van PrEP en de opleiding van medewerkers van medewerkers hebben een hoger dan verwachte vraag nodig, waaronder een groot aantal mensen die nog nooit een kliniek voor seksuele gezondheid hebben bezocht;
  • hiervoor wordt geen extra overheidsgeld toegekend.

Zoals u hieronder kunt zien, zijn er logistieke / structurele kosten met IT-investeringen die niet laag zijn

De introductie van PrEP vereiste administratieve en structurele veranderingen, zoals nieuwe IT- en coderingssystemen die werden geïntroduceerd in het surveillancesysteem voor seksuele gezondheid, en mechanismen voor het vergoeden van kosten voor patiënten die klinieken bezoeken buiten hun woonplaats, inclusief Engeland. Er moesten ook nieuwe materialen voor patiëntenvoorlichting worden ontwikkeld. Het succes van het programma. Gezondheidsbescherming Schotland zegt: "het overtrof de verwachtingen" en was deels te wijten aan het besluit om iedereen die geïnteresseerd is in multidisciplinaire teams gedurende het hele proces te betrekken - inclusief organisaties uit de derde sector, gemeenschapsactivisten, dienstverleners, politici, NHS-beheerders en externe experts, waaronder artsen, en beweren dat ze destijds generieke PrEP-gebruikers in Engeland ondersteunden.
PrEP-gebruikers, hoe werden ze gekozen voor deze studie?
O NHS Schotland heeft vier criteria voor risicogedrag voor PrEP gedefinieerd. Van de 1872 mensen die in het eerste jaar PrEP kregen voorgeschreven, werd het subsidiabiliteitscriterium niet vastgelegd in 28% van de gevallen. Van de rest was 78% homo en biseksueel die het afgelopen jaar onbeschermde anale seks had met twee of meer partners. Ondertussen viel nog eens 18% van de gebruikers onder het criterium van het hebben van een seksueel overdraagbare bacteriële infectie in het afgelopen jaar; 2% had een HIV-positieve partner met een niet-detecteerbare virale lading; en 1% werd door artsen beoordeeld als "met een gelijk risico"!

Vang alle PrEP naar risico

De zogeheten "catch-all" -categorie, ontworpen om artsen in staat te stellen PrEP voor te schrijven aan mensen die niet in gevaar kunnen zijn (een voorbeeld is iemand in een misbruikrelatie die vermoedt dat zijn partner mogelijk HIV heeft). Het kan geruststellend zijn dat een relatief klein aantal mensen (274 of 11% met PrEP als reden voor aanwezigheid) naar een kliniek ging op zoek naar PrEP, maar niet in aanmerking kwam, waaruit bleek dat artsen niet voorschreven “. Aan de andere kant waren vrijwel alle mensen die PrEP werden voorgeschreven homo- of biseksuele mannen, met slechts 14 mensen die zichzelf als vrouwen identificeerden en negen als heteroseksuele mannen - onder hen slechts 1,2% van de PrEP-gebruikers of minder dan de helft aandeel niet-homoseksuele deelnemers. in de proefversie van IMPACT in het Engels. Het Schotse rapport erkent dat "er meer moet worden gedaan om het bewustzijn van PrEP bij vrouwen, transgenders en heteroseksuele mannen te vergroten" en belooft onderzoek te doen naar de beste manier om aan hun behoeften te voldoen.

PrEP-gebruikers in Schotland zijn in dezelfde leeftijd leeftijd van bezoekers deze blog

De meeste mensen die PrEP voorschreven (56%) waren tussen de 20 en 35 jaar oud, maar een op de zeven was ouder dan 50 en deze leeftijdsgroep was bijzonder goed vertegenwoordigd onder early adopters. Zeventig (3,7%) PrEP-gebruikers waren jonger dan 20 jaar oud. Er was onmiddellijk interesse in PrEP zodra het werd aangeboden in juli 2017, de piekmaand voor nieuwe inkomsten in oktober, met 211 nieuwe PrEP-gebruikers.

PrEP-voorschriften bij stapsgewijze reductie

Daarna daalden nieuwe voorschriften tot ongeveer 125 per maand tot juni van 2018, hoewel de maand met het hoogste aantal voorschriften totaal heeft 218 mei, met 519. Schotland bood patiënten de optie van dagelijkse of op gebeurtenissen gebaseerde PrEP; 74% koos voor dagelijkse PrEP en 17% koos voor gebeurtenisgebaseerde PrEP, terwijl de andere 9% gedurende het jaar van de ene naar de andere overschakelde (iets meer dagelijks naar gebeurtenisgebaseerd dan andersom). Een belangrijke en onverwachte bevinding was dat een groot deel van de PrEP-zoekers mensen waren die voor het eerst naar een seksuele gezondheidskliniek gingen (19%) of die minstens twee jaar niet aanwezig waren (11%). Veel van de oudere homoseksuelen bevonden zich in die categorie. Slechts 2% van de patiënten met PrEP voorgeschreven gedurende het jaar (45 personen) werd gemeld te zijn gestopt. Dit weerspiegelt natuurlijk niet de echte waarde, omdat de meeste mensen die gewoon stopten niet zouden zijn teruggekeerd in plaats van het aan hun kliniek te vertellen. Als elke persoon PrEP gedurende het jaar zou hebben voorgeschreven en dagelijks PrEP zou hebben ingenomen en elke maand zijn recepten zou hebben ingevuld, zou het aantal herhaalde recepten minstens het dubbele zijn van het aantal gezien 4432, maar de therapietrouw zou nooit zo realistisch zijn.
HIV-tests en resultaten
Zoals verwacht heeft de instroom van mensen die zich presenteren voor PrEP geleid tot een aanzienlijke toename van HIV- en SOA-tests in klinieken voor seksuele gezondheid. De hiv-test vertoonde een opwaartse trend - bij homo- en biseksuele mannen die in soa-klinieken aankwamen, steeg het aantal tests per kwartaal van 1920 medio 2014 tot 3250 toen PrEP in juli 2017 begon.

Verder verhoogd tot 4150-tests in juni van 2018.

Bij de patiënten die PrEP-recept kregen, was de toename veel meer uitgesproken. Terugkijkend, over 250 van deze 1872-mensen voerde een HIV-test uit in het tweede kwartaal van 2014; 750 voerde een test uit in het kwartaal gestart door PrEP (juli tot september van 2017); en 1450 - 35% van alle homoseksuele en biseksuele mannen die testen op SOA-klinieken - in het kwartaal dat juni van 2018 omvatte. Het cumulatieve aantal HIV-testen bij PrEP-gebruikers was een van de extra lasten die klinieken moesten verduren.
Diagnose van HIV-infectieverhogingen bij alle populaties
Ondanks het toegenomen aantal testen daalden de hiv-diagnoses bij homo's in het eerste jaar was PrEP beschikbaar. De hiv-diagnose op alle locaties (niet alleen soa-klinieken) daalde bij homo- en biseksuele mannen van 91 in het jaar voorafgaand aan PrEP tot 76 in het eerste jaar. Daarentegen steeg de HIV-diagnose in alle populaties in dezelfde periode van 189 naar 215.
Niet PrEP
De daling van de hiv-diagnoses bij homoseksuelen is vrijwel zeker niet te wijten aan PrEP, of nog niet. In het midden van 2016 waren de HIV-diagnoses in MSM in soa-klinieken ongeveer 80 per jaar. Tijdens het volgende jaar - daartoe voor de PrEP werd op grote schaal beschikbaar - ze vielen sterk naar 47 en waren 43 in het jaar na het begin van PrEP. De gevallen van recente HIV-infectie - verworven minder dan zes maanden vóór de proef - viel op dezelfde manier over 30 per jaar vóór juli 2016 om 17 in 2016-7 en 19 in 2017-8. Deze afname lijkt overeen te stemmen met die waargenomen in Engeland op hetzelfde moment en werd op dezelfde manier toegeschreven aan toenames in HIV-tests en aan het percentage mensen dat antiretrovirale therapie onderdrukt door virussen.
IST-tests en resultaten
Het aantal soa-tests dat min of meer wordt weerspiegeld in hiv-tests, nam in dezelfde mate toe bij mensen die PrEP gebruikten of die PrEP zouden blijven gebruiken. En gonorroe-diagnoses namen toe tussen medio 2014 en medio 2018, zoals elders, van ongeveer 170 per kwartaal in juni 2014 tot meer dan 300 per kwartaal aan het begin van PrEP in juli 2017 en rond 400 in het laatste kwartaal van 2017. De toename was veel groter bij mannen die PrEP namen! Om de duidelijke reden! PrEP kan zelfs voorkomen dat bepaalde hiv-infecties, maar opent de weg, met de vergeving van Chiquinha Gonzaga op soa's, en een gonorroe-epidemie bijna ongeneeslijk verspreiden, is het zinvol na te gaan hoe een condoom niet te gebruiken te vinden!
Zelfs onder degenen die "rekening zijn gehouden met de mogelijkheid om PrEP te gebruiken
Of ze zouden het aannemen, met 85 per kwartaal aan het begin van PrEP beschikbaar voor 160 per kwartaal in het laatste kwartaal van 2017. Dit komt overeen met het gebruik van de creditcard zonder salaris !!!
Meer tests zijn de oorzaak. Het is ... Ken je die Shadow of the Sieve?
Dit lijkt een grote toename van gonorroe bij PrEP mannen, maar het is bijna volledig te wijten aan meer tests. de proporção van mannen bij wie soa-tests werden gediagnosticeerd met gonorroe was 8,05% in juli 2016 tot juni 2017 bij mannen die nooit PrEP gebruikten en 10,9% bij mannen die het volgende jaar begonnen met het gebruik van PrEP. Het jaar daarop bedroeg het percentage 7,25% voor mannen die geen PrEP gebruikten en 11,9% voor mannen die PrEP gebruikten. Het verschil tussen PrEP-gebruikers en niet-gebruikers is statistisch significant, maar veranderingen van jaar tot jaar zijn dat niet. Zoals het rapport luidt: "[Er waren] 318 meer diagnoses [van gonorroe] bij mannen met voorgeschreven PrEP vergeleken met nog eens acht bij niet-voorgeschreven PrEP-mannen ... deze waarnemingen weerspiegelen meerdere bezoeken aan seksuele gezondheidscentra (inclusief soa-testen)" .
Implementatiekwesties en mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid
Het eerste jaar van PrEP werd niet bereikt zonder problemen, verwacht en onverwacht. Begin juli viel 2017 samen met de mens papillomavirus vaccin (HPV) wordt aangeboden aan homoseksuele mannen jonger dan 45 jaar, dus de klinieken hadden een dubbele last van nieuwe recepten. Dit heeft ertoe geleid dat veel patiënten veel langer overleg nodig hebben dan normaal. Sommige klinieken hebben dit probleem opgelost door pre-beoordelingsgesprekken te voeren door verpleegkundigen die gedragsgegevens hebben verzameld, waarbij artsen alleen werden opgeroepen om testresultaten te geven, indien nodig PrEP voor te schrijven en de dosering en de naleving uit te leggen. In het begin bleven er onevenredige zorgen onder sommige werknemers over de bijwerkingen van PrEP en interacties tussen geneesmiddelen ondanks de training, maar deze namen af ​​naarmate het team meer ervaring opdeed met PrEP-gebruikers en de resultaten van de interpretatielabs. Sommige artsen worstelden met patiënten met complexe geschiktheidsproblemen *, maar deze werden door artsen opgelost door het creëren van "professionele koppelondersteuningssystemen", zoals zogenaamde virtuele klinieken.
Aan de andere kant reisden minder mensen dan verwacht vanuit Engeland of elders om de Scottish PrEP te halen. *
Toen PrEP begon, alleen het merk Truvada was beschikbaar voor 355-dagen voor £ 30, maar de commissarissen besloten generieke medicijnen te kopen voor een tiende van de prijs. Deze kwamen in oktober beschikbaar, hoewel "dit onderwerp was van juridische betwisting". Een andere maatregel voor kostenreductie en effectiviteit was de afgifte van PrEP aan patiënten op de dag van hun eerste beoordeling, zoals in Engeland. Het rapport zegt dat "incidentele" patiënten eindigde met acuut hiv die dag en moest worden teruggetrokken, maar ze zeggen niet hoeveel.
Moeilijk te definiëren als het resultaat te wijten is aan PrEP
Het is stil moeilijk te zeggen of PrEP nog meer vermindering van hiv-infecties op populatieniveau opleverde. Er werd een afname van het aandeel van HIV testers testen positief in juli 2017 - Juni 2018 in vergelijking met voorgaande maanden 12 van 0,4% van alle testers tot 0,3%, maar geen daling van de mensen die HIV onlangs had verworven. De "1-4" personen die HIV nam ondanks het feit dat voorgeschreven met PrEP duiden op een algemene jaarlijkse incidentie van HIV onder alle PrEP makers 0,1% tot 0,4%, wat wijst op een rendement tot 75% groepsniveau, maar PrEP is nog te nieuw voor elke bevolkingsgroep om waarneembaar te zijn. * Geschiktheid - Wat is het probleem met de geschiktheid van de condoomlevering? Leeftijd en grootte. Zodra deze "variabelen" zijn ingesteld ... * Schotse PrEP .... Ik zie geen gelijkwaardige problemen in het geval van condooms .... £ 355 .... Zou het condoom £ 1.00 kosten (bijna $ 5.00)? Populatieniveau! Het condoom, waar ik zoveel vragen over heb, heeft de impact na de bevolkingsimpact tot een minimum beperkt. Wat heeft het voor zin om PrEP te implementeren, wanneer het instellen van condoomgebruik veel goedkoper is en is fudamentado precies wat ik niet had? Onderwijs met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid. Ik was zo'n volleerd idioot dat ik STD beschouwde als een soort oorlogstrofee (...)! Vertaald door Cláudio souza do Original in Eerste jaar PrEP in Schotland: meer gebruikers dan verwacht, weinig uitvallers, weinig hiv-infecties door Gus Cairns Oorspronkelijk gepost in 02 april 2019

Verwijzing

Gezondheidsbescherming Schotland. Implementatie van HIV PrEP in Schotland: eerste rapport van het jaar. Vejo www.hps.scot.nhs.uk/web-resources-container/implementation-of-hiv-prep-in-scotland-first-year-report/ voor volledig rapport, samenvattingen en infographic.

Als je moet praten en me of Beto Volpe niet kunt vinden, is dit een veel evenwichtiger optie, Beto, je kunt ook je bericht sturen. Misschien kan ik er even over doen. Ik controleer de berichten om 20 uur, kort daarna, eigenlijk om 00 uur.
Het wordt voor mij, dit hele gedoe, steeds moeilijker om te typen.
En ik heb uiteindelijk een interval nodig tussen de ene alinea en de andere.

Maar wees zeker van één ding dat ik heb geleerd:

Tijd en geduld lossen zo ongeveer alles op!
----------------------------Privacy Wanneer u dit bericht verzendt, houdt dit in dat u ons privacy- en gegevensbeheerbeleid hebt gelezen en geaccepteerd [/ acceptatie]

Aanbevolen literatuur op deze blog

Suggesties voor lezen

Hi! Jouw mening is altijd belangrijk. iets te zeggen? Het is hier! Nog vragen? We kunnen hier beginnen!

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw feedbackgegevens worden verwerkt.

Automattic, Wordpress en Soropositivo.Org en ik doen alles wat in onze macht ligt met betrekking tot uw privacy. En we zijn altijd bezig met het verbeteren, verbeteren, testen en implementeren van nieuwe technologieën voor gegevensbescherming. Uw gegevens zijn beschermd en ik, Claudio Souza, werk op deze blog 18 uren of dagen om, onder vele andere dingen, de veiligheid van uw informatie te waarborgen, omdat ik de implicaties en complicaties van eerdere en uitgewisselde publicaties ken. Ik accepteer het Privacybeleid van Soropositivo.Org Ken ons privacybeleid

Moet je chatten? Ik probeer hier te zijn op het moment dat ik het liet zien. Als ik niet antwoord, was het omdat ik het niet kon doen. Eén ding weet je zeker. Ik beantwoord ALTIJD antwoord
%d Bloggers als volgt uit: