Standaardafbeelding
Cura da AIDS De aids-pandemie

AIDS remedie? De natuur zei dat niet!

Cura da AIDSAIDS remedie! Een droom voor velen! En kom snel. Maar laat het goed komen! Niet zogezegd veelbelovende beloften en gewoon ...

Mara gaf me een waarschuwing over een onderwerp en ik ging op jacht naar de studie.

En ik heb het gevonden. Hij gebruikt de terminologieschok en dood die me doet denken aan een andere farmacopee van wetenschappers:

De zogenaamde "kick and kill". Veel trappen later was er niets dood. Behalve mijn bijna onwaarschijnlijke verwachtingen! Yes! Ik had destijds veel hoop en gezien de resultaten toen, heb ik nu wat hoop.

De remedie voor AIDS is niet iets voor vandaag. We hebben veel op te lossen

Er gaat niets boven matiging.

Omdat, zoals in de natuur, 'shock en dood' lijkt misschien een naam voor een militaire strategie, maar het beschrijft vandaag het dominante model gebruikt bij het zoeken naar een remedie voor HIV-1-infectie wat ik kort geleden nog versterkte, was schoppen en doden.

Hoewel antiretrovirale therapie (ART) zeer effectief is bij het beperken van de mate van infectie, kan het virus zich verbergen "Latent" in immuuncellen die CD4-cellen worden genoemd+ T, in reservoirs.

En de meeste van deze reservoirs blijven in de cellen waaruit de darmbuizen bestaan, die, open en verspreid, niets meer, niets minder innemen dan de verhoudingen van een officieel voetbalveld, die weinig of geen transcriptie ondergaan en daarom niet detecteerbaar zijn door immuunsysteem 1,2.

AZD5582 😡niet geoptimaliseerd voor gebruik bij mensen 😡; deze resultaten suggereren echter dat farmacologische activering van de niet-canonieke NF-KB-route een aantrekkelijke manier kan zijn om de expressie van het HIV-1-gen te activeren als onderdeel van een benadering van shock en dood (Fig. 1).

Ik heb geen toestemming om de afbeelding te publiceren - Aan het einde van de tekst zal ik de geschriften met betrekking tot de afbeelding plaatsen 

Hoewel antiretrovirale therapie (ART) zeer effectief is bij het beperken van de mate van infectie, kan het virus zich verbergen "Latent" in immuuncellen die CD4-cellen worden genoemd+ T, in reservoirs.

En de meeste van deze reservoirs blijven in de cellen waaruit de darmbuizen bestaan, die, open en verspreid, niets meer, niets minder innemen dan de verhoudingen van een officieel voetbalveld, die weinig of geen transcriptie ondergaan en daarom niet detecteerbaar zijn door immuunsysteem 1,2.

Cura da AIDS

Zeer kalm op dit moment HIV-genezing zeker vertragingen

Het probleem zelf is de noodzaak om voor deze shorts te zorgen,

En ze is een verstandige vrouw, viroloog van Universiteit van Parijs P Het begon allemaal in 1983, toen de onderzoeker in het tijdschrift Science de beschrijving publiceerde van een retrovirus dat later hiv zou worden genoemd. De wetenschapper herkende dat jaren later in die tijd waren ze erg naïef. De link opent op een ander tabblad!

DUIDELIJK ONVOLDOENDE

Er is nog veel werk aan de winkel

Het is een feit dat Ronald Reagan twee jaar lang een vaccin en een aids-remedie heeft beloofd en niet heel dertig jaar later is er niet veel bekend.

En, het lijmen van een vriend en besmettelijke ziekte "AIDS is het topje van de ijsberg van alles wat er gebeurt in ons lichaam nadat HIV het binnenkomt

Dergelijke behandelingen moeten nog worden ontworpen. (...)

😡 En onze media komen praten over genezing😡

Ik heb een paar uur geleden een bericht ontvangen van een vriend:

HIV genezing? AIDS remedie
Zijn bedoeling is goed en ik ben dankbaar voor de stemmen. Maar zijn perceptie is verkeerd door de manier waarop het nieuws wordt gepost! (... _

In de tweede studie, McBrien c.s.4 gebruikte een compleet andere, hoewel complementaire, aanpak om virale latentie te stoppen. Nogmaals, de auteurs gebruikten gehumaniseerde muizen ART-behandeld na met HIV-1 geïnfecteerde en SIV-geïnfecteerde resusapen behandeld met ART.

Het zal niet met een geïsoleerde immunologische interventie zijn

Ze combineerden twee immunologische interventies. De eerste omvat antilichaam-gemedieerde uitputting van CD8-cellen+ T-immuuncellen eerder gedemonstreerd in actie in combinatie met HAART om niveaus van virale transcriptie te verminderen5.


De tweede, gelijktijdig toegediend, omvat behandeling met een medicijn genaamd N-803, dat het signaalmolecuul interleukine-15 (IL-15) sterk activeert, en dat eerder werd aangetoond 6 om HIV-1-transcriptie te activeren in vitro. Net als Nixon en collega's ontdekten de onderzoekers dat hun behandeling een aanzienlijke toename van het virusniveau in het bloed en viraal RNA in cellen van verschillende weefsels veroorzaakte.

Robuuste en aanhoudende reactivering van SIV en HIV door de N-803 en uitputting van CD8 + -cellen

Ik kan het figuur niet gebruiken vanwege niet vrijgegeven auteursrechten, maar het bijschrift voor figuur één zegt wat hieronder volgt

Figuur 1 Twee benaderingen om slapende HIV-1 opnieuw te activeren. HIV-1 kan integreren in het latente CD4 + T-celgenoom - het wordt niet getranscribeerd in messenger RNA en wordt daarom niet gedetecteerd door het immuunsysteem van het lichaam. Twee artikelen beschrijven "shock" -behandelingen die de transcriptie van latent HIV bij muizen en het gerelateerde SIV-virus bij apen kunnen reactiveren. Nixon et al.3 gebruikte een medicijn genaamd AZD5582 om de niet-canonieke NF-KB-signaleringsroute te activeren, die virustranscriptie stimuleert. McBrien et al.4 gebruikte twee interventies - een medicijn genaamd N-803 om het IL-15-eiwit te stimuleren, dat transcriptie bevordert, en een antilichaambehandeling die immuuncellen genaamd CD8 + T-cellen uitputten, die een belangrijke rol lijken te spelen bij het verminderen van HIV-transcriptie. Na deze shockbehandelingen reactiveren het virus, interventies die zich richten en doden CD4-cellen die virussen dragen, TK-cellen zouden het latente virale reservoir moeten helpen elimineren. 

Op het eerste gezicht lijken de gecombineerde interventies van McBrien en collega's tegenstrijdig, omdat IL-15 een van de sterkste activatoren van CD8 + T-cellen is7,8. Maar de synergetische effecten van deze twee interventies verhogen de provocerende mogelijkheid dat de beste strategieën voor het richten op virale reservoircellen een mix van immuuninterventies omvatten - het onderdrukken van immuuncomponenten die een rol spelen in het stabiliseren van virale latentie (zoals CD8 + T-cellen) terwijl ze actief zijn anderen die de latentie effectief kunnen onderbreken (zoals IL-15-signalering).

En de originele tekst zegt dit:

Hoe precies CD8 + T-cel-uitputting een interactie aangaat met IL-15 om de latentie van HIV-1 om te keren is onbekend.

Het is niet precies bekend hoe CD8 + TR interageert met IL-15 om de latentie van HIV-1 om te keren.


Wanneer iemand zoiets schrijft, beseft iedereen met een goede interpretatie van de tekst dat er vandaag of morgen geen remedie is !!!! Heb ik het mis ^?

Het is zoiets! Ik kan niet begrijpen hoe een wetenschappelijke tekst kan opleveren wat het als kop in de media van dit land heeft gemaakt !!!!!

Gezien het brede scala aan directe en indirecte effecten als gevolg van depletie van CD8-cellen+ T9zal het niet eenvoudig zijn om de precieze moleculaire mechanismen te bepalen die aan deze synergie ten grondslag liggen. Het begrijpen van deze relatie kan echter de eiwitten onthullen waarop deze interventies zich richten en kan daarom worden gebruikt om de omkering van de latentie in de kliniek te optimaliseren.

Naast de vooruitgang die ze boeken, tonen huidige studies enkele van de conceptuele en technische uitdagingen aan die inherent zijn aan het omkeren van de farmacologische latentie.

Eerst werden de latentieomkeermiddelen (LRA's) geëvalueerd (evenals alle andere LRA's die tot nu toe zijn beschreven 10) doelfactoren die een cruciale rol spelen bij het moduleren van de transcriptie van gastheercelgenen (de onze), naast virale transcriptie.

Het gebruik ervan heeft daarom een ​​intrinsiek risico op toxische effecten buiten het doelwit.

Dodelijke defecten en onzekerheden

De toxiciteit van de LRA's beschreven door McBrien et al. en Nixon et al. lijkt acceptabel te zijn in diermodellen, waarbij de meerderheid geen klinische bijwerkingen vertoont. In klinische proeven met mensen moet echter aan veel strengere veiligheidsnormen worden voldaan. (Oef)!

Dodelijke defecten

Virale latentiemechanismen kunnen variëren tussen individuele virale reservoircellen en worden waarschijnlijk beïnvloed door de positie waarin HIV-1-genomen is geïntegreerd met chromosomen van gastheercellen 11. Daarom is het mogelijk dat alleen subsets van cellen reageren op individuele LRA's, die gzich specifiek richten op een specifiek virale latentiemechanisme. Het werkelijke aandeel cellen in het virale reservoir dat reageerde op interventies in de twee huidige onderzoeken is onzeker en zou moeilijk experimenteel te bepalen zijn 12.

Nog een onzekerheid is hoeveel van de toename van HIV-1 RNA te wijten is aan CD4-cellen+ HIV-1-dragers die effectief kunnen repliceren 13,14.

Dit is interessant omdat de meeste virale reservoircellen hiv-1-genomen bevatten die bevatten dodelijke defecten in de sequentie, waarschijnlijk als gevolg van fouten die zijn geïntroduceerd tijdens de reverse transcriptie van viraal RNA, dat viraal DNA produceert dat in het gastheergenoom is geïntegreerd.

Verdooft maar doodt niet

Deze defecte virale genomen kunnen vaak nog steeds worden getranscribeerd en reageren op lokale en regionale autoriteiten, maar ze kunnen geen virale rebound veroorzaken wanneer ART wordt gestopt en daarom vormen niet het hoofddoel van shock- en doodsinterventies.

Verder is het onduidelijk hoe verstorende latentie de evolutionaire dynamiek van reservoircellen kan beïnvloeden - of bijvoorbeeld een schokbehandeling sommige subsets van sCD4-cellen doodt+T die zeer gevoelig zijn voor onderbreking van de latentie, maar een selectief voordeel geven aan andere subsets van cellen die niet gevoelig zijn en moeilijk te reactiveren zijn.

Het belangrijkste is dat geen van de in de huidige onderzoeken geteste interventies leidde tot een verandering in de expressie van markers van de grootte van het virale reservoir.

Een afname van deze markers is het meest informatieve en cruciale eindpunt voor het aanpakkenshock en dood. De afwezigheid van een effect op de grootte van het virale reservoir weerspiegelt waarschijnlijk het feit dat de onderzoeken in de eerste plaats waren ontworpen om de omkering van latentie te onderzoeken en het ontbrak aan specifieke “dood ".

Belangrijke stap in de zoektocht naar genezing? Yes! Maar het is niet genezing! En er is een lange weg

In de Search for Cure is het combineren van "shock" -interventies met "death" -componenten een belangrijke volgende stap.

Het feit dat ze een adequaat model bieden voor het evalueren van 'death'-strategieën in het scenario van robuuste en efficiënte latentieomkering kan een van de sterke punten van huidige studies zijn.

Cura da AIDS

Ten slotte moet het werk van Nixon en collega's en McBrien en collega's niet worden afgeleid van het feit dat de schok- en doodsstrategie blijft grotendeels nog een theoretisch concept, geen therapeutische realiteit.

De natuur versterkt nog steeds

Het bewijzen van zijn vermogen om virale reservoirs te verminderen en echte voordelen voor patiënten te bieden, vereist veel meer werk. doi: 10.1038 / d41586-020-00010-x

Vertaald door Claudio Souza's origineel Reactivering van latente hiv brengt shock-and-kill-behandelingen vooruit

Referências

  1. 1.Finzi, D. et al. Nature Med. 5, 512-517 (1999).

  1. 2.

  2. Steegjes, DS & Greene, WC Cel 155, 519-529 (2013).

  1. 3.

  2. Nixon, CC et al. natuur https://doi.org/10.1038/s41586-020-1951-3 (2020).

  1. 4.

  2. McBrien, JB et al. natuur https://doi.org/10.1038/s41586-020-1946-0 (2020).

  1. 5.

  2. Cartwright, EK et al. Immuniteit 45, 656-668 (2016).

  1. 6.

  2. Jones, RB et al. PLoS Pathog. 12, e1005545 (2016).

  1. 7.

  2. Conlon, KC et al. J. Clin. Oncol. 33, 74-82 (2015).

  1. 8.

  2. Younes, S.-A. et al. J. Clin. Invest. 126, 2745-2756 (2016).

  1. 9.

  2. Okoye, A. et al. J. Exp. Med. 206, 1575-1588 (2009).

  1. 10.

  2. Spivak, AM & Planelles, V. Annu. Rev. Med. 69, 421-436 (2018).

  1. 11.

  2. Chen, H.-C., Martinez, JP, Zorita, E., Meyerhans, A. & Filion, GJ Natuur Struct. Mol. Biol. 24, 47-54 (2017).

  1. 12.

  2. Cillo, AR et al. Proc. Natl Acad. Sci. Verenigde Staten van Amerika 111, 7078-7083 (2014).

  1. 13.

  2. Ho, Y.-C. et al. Cel 155, 540-551 (2013).

  1. 14.

  2. Lee, GQ et al. J. Clin. Invest. 127, 2689-2696 (2017).

De onderstaande teksten kunnen u interesseren!

Hi! Jouw mening is altijd belangrijk. iets te zeggen? Het is hier! Nog vragen? We kunnen hier beginnen!

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw feedbackgegevens worden verwerkt.

Automattic, Wordpress en Soropositivo.Org en ik doen alles wat in onze macht ligt met betrekking tot uw privacy. En we zijn altijd bezig met het verbeteren, verbeteren, testen en implementeren van nieuwe technologieën voor gegevensbescherming. Uw gegevens zijn beschermd en ik, Claudio Souza, werk op deze blog 18 uren of dagen om, onder vele andere dingen, de veiligheid van uw informatie te waarborgen, omdat ik de implicaties en complicaties van eerdere en uitgewisselde publicaties ken. Ik accepteer het Privacybeleid van Soropositivo.Org Ken ons privacybeleid

Moet je chatten? Ik probeer hier te zijn op het moment dat ik het liet zien. Als ik niet antwoord, was het omdat ik het niet kon doen. Eén ding weet je zeker. Ik beantwoord ALTIJD antwoord